តេីអ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ជាមួយយើងទេ ?

ពិនិត្យមើល​មុខតំណែង​ទំនេរ​ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន​របស់យើង​ដូចខាងក្រោម

យើងមាន​ទីស្នាក់ការ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែក្រុមរបស់យើង​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើងដោយមនុស្ស ដែលពោរពេញ​ទៅដោយ​ទេពកោសល្យបំផុត​ដែលមកពីជំុវិញ​ពីភពលោក ។ ​ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក គឺជាក្រុមហ៊ុន​ដែលបាន​បោះជំហ៊ាន​យ៉ាងលឿន មានភាពជា​សហគ្រិន​ពេញលេញ និងប្រកបដោយ​ភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី ។ យើងកំពុង​ស្វែងរក​បុគ្គល ដែលមានភាព​ច្នៃប្រឌិត និងមានការសហការល្អ​ដើម្បីចូលរួម​ក្នុងក្រុម​របស់យើង ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថា អ្នកជាមនុស្ស​ដែល​សាកសមនោះ សូមស្វែងយល់​បន្ថែមទៀត ។


ល.រ មុខតំណែង ប្រភេទ​ការងារ ទីតាំង ថ្ងៃផុត​កំណត់
1 Administrative Assistant Admin & HR Phnom Penh 7th May 2019
2 Compliance Officer Legal/Compliance No.158-166 Golden Tower, St 215, Sangkat Vealvong, Khan 7makara, Phnom Penh, Cambodia 31st July 2018
3 Customer Service & Risk Management Officer Customer Service Phnom Penh 31st July 2018
4 Junior Business Analyst Marketing Phnom Penh 31st July 2018
5 Financial Manager Finance/Accounting No.158-166 Golden Tower, St 215, Sangkat Vealvong, Khan 7makara, Phnom Penh, Cambodia 31st July 2018
6 Receptionist Admin & HR No.158-166 Golden Tower, St 215, Sangkat Vealvong, Khan 7makara, Phnom Penh, Cambodia 31st July 2018
7 HR & Administration Manager Admin & HR No.158-166 Golden Tower, St 215, Sangkat Vealvong, Khan 7makara, Phnom Penh, Cambodia 29th June 2018
8 Marketing Manager Marketing Phnom Penh 29th June 2018
9 Public Relation Officer Marketing Phnom Penh 30th November 2017

ព័ត៌មាន​ពី​ធនធាន​មនុស្ស

  • អាគារ ហ្គោលដេនថាវើ ជាន់ផ្ទាល់ដី ការិយាល័យលេខ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវ២១៥ សង្កាត់វាល់វង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  • 023 226 666
  • hr@goldenfxlink.com

យើងតែងតែ​ស្វែងរក​មនុស្ស​ដែលមាន​ទេពកោសល្យ - សូមផ្ញើរ​
មកយើង​នូវ​ប្រវត្តិរូប​របស់អ្នក និងអ្វីល្អៗ​ដែលអ្នកបានធ្វើ!

ចូលរួម​ជាមួយ​យើង